گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را ...- کانال آکابانو

گاهی خدا میخواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری میگیری بدان دست دیگرت در دست خداست. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط