بعضي ها رهگذرند... از همان اول... مي آيند که برو...- کانال آکابانو

بعضي ها رهگذرند... از همان اول... مي آيند که بروند... مي آيند که نمانند... يادت باشد رفيق هيچ وقت دل نبندي به بودنشان... چون وقتي بروند.. تو مي ماني و دلي که ديگر تا ابد دل نمي شود برايت! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط