اه.. چه آرام و پر غرور گذر داشت زندگی من چو جو...- کانال آکابانو

اه.. چه آرام و پر غرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک.! فروغ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: