اگر آن کورد مه سیما به دست آرد دل ما را به خال گ...- کانال آکابانو

https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA" /> اگر آن کورد مه سیما به دست آرد دل ما را به خال گونه اش بخشم همه ذَرات دنیا را نه چون حافظ نه چون صائب نه همچون شهریارم من ندارم هیچ و می بخشم دل شیدای تنها را ز شهر طاق بستانم،ز ملک بیستونم من اگر خواهی فرو ریزم به عشقت طاق کسری را به اشک دیدەی شیرین غم فرهاد را دیدم چه سازد حسرت مجنون فراق روی لیلا را شبی بر موج چشمانت ز مخمل قایقی سازم نشانی جویم از سهراب،شهر پشت دریا را اجرا : #الی تقدیم به اعضای کرد آکابانو @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: الی