پر پشم ترین گوسفند جهان به نام شرک میباشد، این گوس...- کانال آکابانو

پر پشم ترین گوسفند جهان به نام شرک میباشد، این گوسفند مدت 6 سال است که پشم هایش را کوتاه نکرده اند☺️

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط