هرگاه بنده بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم، ...- کانال آکابانو

هرگاه بنده بگوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم، خداى متعال میگوید: بنده من با نام من آغاز کرد بر من است كه كارهایش را به انجام رسانم و اورا درهمه حال،برکت دهم صبحتون بخیر و شادی @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط