دعا میکنم ... مرغ آمین بیاید و بر آرزوهایت آمین ...- کانال آکابانو

دعا میکنم ... مرغ آمین بیاید و بر آرزوهایت آمین بگوید و دلواپسی در خیالت نماند! و آرام باشی! چه چیزی از آرامش ناب، خوش‌تر؟

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: