' غرور ' ... دارم فکر میکنم سخته از احساسم بهت ر...- کانال آکابانو

' غرور ' ... دارم فکر میکنم سخته از احساسم بهت رَد شم باید تمرین کنم شاید بتونم با دلت بد شم . با اجراىِ فلور فرشچی و ترانه ىِ نازنين محسنى @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: