می گويند آدمهای خوب به بهشت ميروند اما من ميگو...- کانال آکابانو

می گويند آدمهای خوب به بهشت ميروند اما من ميگويم آدمهای خوب هرجا كه باشند آنجا بهشت است .. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: