نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت / چلچله از شادمانی شب ...- کانال آکابانو

نیمه ی شعبان گل نرگس شکفت / چلچله از شادمانی شب نخفت آبشار یک لحظه آرام شد ، نریخت / تا که رازش با گل نرگس بگفت سرو حیران شد از آن فر و جلال / ماه فرو مانده در آن حسن جمال عیدتون پیشاپیش مبارک @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: