آن شـانه که آرامـش دنـیایـم بـود شد شانه به شا...- کانال آکابانو

آن شـانه که آرامـش دنـیایـم بـود شد شانه به شانهٔ یکی دیگر و رفـت #فرامرز_عرب_عامری @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام