سر آغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک...- کانال آکابانو

سر آغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یکسر خطاست به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط