یک عمر تو زخم های ما را بستی هــر روز کـشیدی به...- کانال آکابانو

یک عمر تو زخم های ما را بستی هــر روز کـشیدی به سر ما دستی شعبان که به نیمه میرسد آقا جان ما تازه به یادمان می آید هستی #جلیل_صفربیگی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام