خوشا به حال آنان که میبخشند ، بی آنکه به یاد آ...- کانال آکابانو

خوشا به حال آنان که میبخشند ، بی آنکه به یاد آورند … و میگیرند بی آنکه فراموش کنند … @akabano آکابانو

لايک22 انتشار در تلگرام
تگها: