زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می ن...- کانال آکابانو

زندگی مانند گیتاری است که گاهی نوای غمگین می نوازدو گاهی نوای شاد. امیدوارم زندگیتون نوای شاد بنوازد - @akabano آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: