به کسی که با تو هر شب همه شوق گفت و گو بود... چ...- کانال آکابانو

به کسی که با تو هر شب همه شوق گفت و گو بود... چه رسیده است که امشب سر گفت و گو ندارد ...! #حسین_منزوی @akabano آکابانو

لايک23 انتشار در تلگرام