استفاده از خمیر دندان برای درمان سوختگی و زخم ممنو...- کانال آکابانو

استفاده از خمیر دندان برای درمان سوختگی و زخم ممنوع شاید خمیر دندان درد را آرام کند اما جالب است بدانید خمیر دندان موجب باقی ماندن جای زخم می شود @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: