خدايا .... ستاره هاى اسمانت را سقف خانه دوستانم ...- کانال آکابانو

خدايا .... ستاره هاى اسمانت را سقف خانه دوستانم كن تا زندگيشان مانند ستاره..... بدرخشد ..... شب قشنگتون پر ستاره❤️

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: