صبح وقتـی پلک میگشایی چشمانت طلوع می کنند چه دل...- کانال آکابانو

صبح وقتـی پلک میگشایی چشمانت طلوع می کنند چه دل...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صبح وقتـی پلک میگشایی چشمانت طلوع می کنند چه دلنشین وقتی تو لبخند میزنی وبا موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم طلوع خورشید طلوع خوشبختی تان باشد. @akabano آکابانو

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها: