“صبح” یعنی بوی گل محمدی که سراسر شب را پر کرده ب...- کانال آکابانو

“صبح” یعنی بوی گل محمدی که سراسر شب را پر کرده بود.. و حالا بانوازش حس بویایی ات بیدارت می کند.. “صبح” یعنی آغاز.. آغازیک عبور ودریچه یک”سلام” روزتون پرازشادی ونشاط @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک40 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط