تقدیر تلخ بی تو بودن را چه تدبیر سخت است می گوی...- کانال آکابانو

تقدیر تلخ بی تو بودن را چه تدبیر سخت است می گوی...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تقدیر تلخ بی تو بودن را چه تدبیر سخت است می گویم ولی، افتادم از پا... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط