آزادی خرمشهر، روی دویست تومنی سابق! از خیلی از ا...- کانال آکابانو

آزادی خرمشهر، روی دویست تومنی سابق! از خیلی از اسکناس های کنونی زیباتر است - @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: