نہ با صفر نہ با ساعت نہ باروزنہ باشب براے من ...- کانال آکابانو

نہ با صفر نہ با ساعت نہ باروزنہ باشب براے من ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

نہ با صفر نہ با ساعت نہ باروزنہ باشب براے من فرقی نمے ڪند ساعت چند ڪدام روز ڪدامین شب باشد براے من ڪه تو رو دارم هر ثانیہ ام لحظہ اے براے عاشقی ست @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک16 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط