به عزیزی گفتم : صبح بخیر درپاسخم گفت:عاقبتت بخیر...- کانال آکابانو

به عزیزی گفتم : صبح بخیر درپاسخم گفت:عاقبتت بخیر...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

به عزیزی گفتم : صبح بخیر درپاسخم گفت:عاقبتت بخیر به وجدآمدم ازپاسخش! چه دعایی! من برای اوخیری خواستم به کوتاهی یک روز واوخیری برای من خواست به بلندای یک سرنوشت. 'سلام عاقبتتون بخير' @akabano آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: