نگاهت می کنم خاموش و خاموشی زبان دارد زبانِ عاشقا...- کانال آکابانو

نگاهت می کنم خاموش و خاموشی زبان دارد زبانِ عاشقان چَشم است و چَشم از دل نشان دارد .. هوشنگ ابتهاج @akabano آکابانو

لايک19 انتشار در تلگرام
تگها: