انسانهای بزرگ قامتشان بلندتر نیست، خانه شان بز...- کانال آکابانو

انسانهای بزرگ قامتشان بلندتر نیست، خانه شان بز...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

انسانهای بزرگ قامتشان بلندتر نیست، خانه شان بزرگتر نیست، ثروتشان هم بیشتر نیست، آنها قلبی بزرگ و نگاهی مهربان دارند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط