آيا مي دانستيد...؟! در ژاپن غذا خوردن بی صدا تو...- کانال آکابانو

آيا مي دانستيد...؟! در ژاپن غذا خوردن بی صدا توهین به آشپز محسوب می‌ شود. یک ژاپنی مؤدب بايد رشته‌ ها را با صدا هورت بكشد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط