اگر زن نباشد شعر هم نیست..... و من اولین شعر بی ز...- کانال آکابانو

اگر زن نباشد شعر هم نیست..... و من اولین شعر بی ز...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

اگر زن نباشد شعر هم نیست..... و من اولین شعر بی زن را گفتم..... تو بیتاترین زن شعر منی! این شعر،زن نداشت اما نیلوفر،چرا!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط