بانو درخشان تقدیم به بانوان آکا چهره ای صیقلی ای...- کانال آکابانو

بانو درخشان تقدیم به بانوان آکا چهره ای صیقلی ای از سیلی دوران دارم چه بگویم که چه آتش به دل و جان دارم طاقتی بیشتراز صخره خدا داد مرا دشمنی سخت تر از آفت توفان دارم هجر یعقوب بپای غم هجرم نرسد داغ دل بیشتر از یوسف کنعان دارم آنقدر در قفس شهر پرم سوخته اند گشت مسموم هوا، حسرت زندان دارم ناله ها میکنم از مردم کج فهم زعشق اشک بر گستره ی کوچه، خیابان دارم رنگ رخساره ی من نیست کم از فصل خزان بدترازآن که در این راه زمستان دارم عشق فرهادکجا پیشه ی شیرین کاریست? سبقت عاشقی از هردوی ایشان دارم قصه ی لیلی و مجنون همه افسانه و وهم حق گواهست که من! سربه بیابان دارم! ازخدا خواسته ام آیه ی نو بفرستد ختم برخیر شود ، دیدم وایمان دارم خاک پای هنراز جنس صدای رودم گرچه جا در فلک هفتم کیهان دارم آه ای اهل غزل سردر میخانه کجاست هفت خطم ،بنویسیدکه میداندارم #مجید_مبلغ_ناصری اواز: استاد محمود جاهد دکلمه #بانو_درخشان تقدیم به آکابانو @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط