محبت پیوندمحکمی است که فاصله نمیشناسد. هر کجا...- کانال آکابانو

محبت پیوندمحکمی است که فاصله نمیشناسد. هر کجا که باشی در خاطرہ ها میدرخشی. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط