بنا به گفته دانشمندان نیاکان ما قادر به دیدن رنگ...- کانال آکابانو

بنا به گفته دانشمندان نیاکان ما قادر به دیدن رنگ آبی نبوده اند در اسناد و مدارک باستانی هیچ اشاره ای به رنگ آبی نشده است.. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک15 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط