...باران كه ميبارد... دلم برايت تنگ ترميشود... ر...- کانال آکابانو

...باران كه ميبارد... دلم برايت تنگ ترميشود... ر...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

...باران كه ميبارد... دلم برايت تنگ ترميشود... راه مى افتم... بدون چتر... من بغض ميكنم ... آسمان گريه!! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط