زندگیت راطي ڪڹ وآنگاه ڪہ؛ بر بلندتريڹ قلہ‌هايش رس...- کانال آکابانو

زندگیت راطي ڪڹ وآنگاه ڪہ؛ بر بلندتريڹ قلہ‌هايش رسيدے لبخند خود را نثارِ سَنگريزه هايي ڪڹ ڪہ، پـايت را خراشيدند!☆ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط