امروزت را زندگی کن نه دیروز را, نه فردا را, فقط ا...- کانال آکابانو

امروزت را زندگی کن نه دیروز را, نه فردا را, فقط امروز را... لحظه های زندگیت را آباد کن هرگز امروزت را به فردا اجاره نده... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط