شعر 11 اردیبهشت،روز جهانی 'کارگر'گرامی باد. 'ک...- کانال آکابانو

شعر 11 اردیبهشت،روز جهانی 'کارگر'گرامی باد. 'کارگران' از خود سوال می کنم آیا آنان که در کارخانه ی اسلحه سازی کار می کنند، کارگرانِ مرگند؟ آنان که فروشگاه لوازم آرایشی دارند، کارگرانِ زیبایی؟ و من که شاعرم، من که سطر به سطر در هر شعر، خودم را تنهاتر می کنم کارگرِ تنهایی ام؟ آیا آنان، که خانه نشین زندان اند کارگرانِ آزادی بوده اند و کارگردان با زندگی کارگرها بازی می کند!؟ چیزی برای توضیح نیست ما گرسنه ایم و به هر قیمتی و در هر کجا کارگران مشغول کارند. محسن_بیدوازی کتاب:بیدارخوابی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: