همه جهان بازتاب اعمال خودمان است،، پس، برای دی...- کانال آکابانو

همه جهان بازتاب اعمال خودمان است،، پس، برای دی...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

همه جهان بازتاب اعمال خودمان است،، پس، برای دیگران آرامش ایجاد کنید،، تا بازتاب آن در زندگی شما جاری شود،،

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: