هزاران خوبی برا امشبتون وهزاران عشق نثار شما، نا...- کانال آکابانو

هزاران خوبی برا امشبتون وهزاران عشق نثار شما، نا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

هزاران خوبی برا امشبتون وهزاران عشق نثار شما، نازنین دوست الهی دلت مثل روز روشن و مثل برکه اروم باشه، شادی قلبت مداوم، نفست گرم, روزگارت پرعشق، لبریز از اتفاقات قشنگ. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط