برای جلوگیری از حمله حشرات، به ظرف حبوبات چند دا...- کانال آکابانو

برای جلوگیری از حمله حشرات، به ظرف حبوبات چند دانه میخک اضافه کنید. @akabano آکابانو

لايک15 انتشار در تلگرام
تگها: