برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او ...- کانال آکابانو

برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک انسان به شرف او نگاه کنید نه به نبض او

لايک24 انتشار در تلگرام
تگها: