داستانی کوتاه و زیبا... روزی فیل با سرعت از جنگل...- کانال آکابانو

داستانی کوتاه و زیبا... روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت! سبب را پرسیدند... گفت: شیر دستور داده تا گردن همه زرافه ها را بزنند! گفتند: تو را چه به زرافه؟! تو که فیل هستی پس چرا نگرانی؟! گفت: بله من میدانم که فیل هستم؛ اما جناب شیر، الاغ را به پیگیری این دستور، مأموریت داده!!

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط