وقتی زندگی شیرین است بگو متشکرم و جشن بگیر... و...- کانال آکابانو

وقتی زندگی شیرین است بگو متشکرم و جشن بگیر... و هنگامی که زندگی تلخ است بگو متشکرم و بزرگ شو...

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: