گلها امضای ' خدا ' برروى زمین هستند. تقدیم به شم...- کانال آکابانو

گلها امضای ' خدا ' برروى زمین هستند. تقدیم به شم...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

گلها امضای ' خدا ' برروى زمین هستند. تقدیم به شمادوستان مهربان ونازنین. که زیباترین امضاى خداوندهستید

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: