دوست داشتن ریاضی نیست تابع دلیل و برهان نیست ت...- کانال آکابانو

دوست داشتن ریاضی نیست تابع دلیل و برهان نیست ت...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

دوست داشتن ریاضی نیست تابع دلیل و برهان نیست تنها دلی میخواهد برای باختن جانی برای فدا کردن و نگاهی که دل را هر بار بلرزد ❤️❣❤️ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط