اجازه ندهید طرفتان احساس کند که رابطه اش جیبش ر...- کانال آکابانو

اجازه ندهید طرفتان احساس کند که رابطه اش جیبش را خالی می کند. اگرچه مردهایی هستند که اصرار دارند هزینه شام را بپردازند، ولی اکثر آنها انتظار دارند که پیشنهاد پرداخت پول را بشنوند. @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: