الهي غم را ازسینہ‌ام بزداے ؛ زبانم را از دروغ...- کانال آکابانو

الهي غم را ازسینہ‌ام بزداے ؛ زبانم را از دروغ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

الهي غم را ازسینہ‌ام بزداے ؛ زبانم را از دروغ و تهمت نڪَہ دار؛ اڪَر نعمتم بخشیدے، شاڪرم ڪڹ؛ اڪَر بہ بلاافڪندے ،صابرم ڪڹ؛ اڪَر آزمودے ،پیروزم ڪڹ آميڹ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط