خدایا امیدم تویی ، مرا ازدرگاهت ناامید برمگرد...- کانال آکابانو

خدایا امیدم تویی ، مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان خدایا : توازنهان دل های ما آگاهی پس در دل های ما ! جز بذر محبت مکار! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط