عاشقان وقت اذان است : نوای مؤذن ، چو آید به گوش ...- کانال آکابانو

عاشقان وقت اذان است : نوای مؤذن ، چو آید به گوش ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

عاشقان وقت اذان است : نوای مؤذن ، چو آید به گوش بَرد از دل عاشقان عقل و هوش ز میخانه ی حق ، شمیم بهشت رسد هر سَحر ، از لب مِی فروش @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط