یادمون باشه,زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم,زن...- کانال آکابانو

یادمون باشه,زندگی چیزهایی نیست که جمع می کنیم,زندگی قلبهایی است که جذب می کنیم.. @akabano آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها: