اﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐسی ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ...- کانال آکابانو

اﺯ ﺗﺮﺱ ﺑﯽ ﮐسی ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺷﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﻧﺒﺮ.... ﻫﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ، ﺭﻧجی ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺳﺖ . سیمین بهبهانی @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: