بانوي ایرانی اسلحه به دست در دفاع از خرمشهر - 13...- کانال آکابانو

بانوي ایرانی اسلحه به دست در دفاع از خرمشهر - 1358 @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک6 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط